00 logo 1e positief web01

De statuten zijn gedeponeerd - de oprichting is een feit

Persbericht 10-3-2016160309Ondertekening statuten2 600

OOSTERZEE/BUITENDORPEN LEMSTERLAND – Het is rond. De inwoners van de buitendorpen van voormalig Lemsterland kunnen vanaf nu hun energie kopen via hun lokale energiecoöperatie Dorp Centraal. Daarmee halen de inwoners van de dorpen geld terug voor hun duurzame en sociale dorpsprojecten.


Woensdag 9 maart jl. zijn de statuten gepasseerd. Daarmee is de oprichting van de lokale energiecoöperatie afgerond.  Ruim 40 bezoekers van de oprichtingsbijeenkomst op 27 januari in dorpshuis ‘de Brêge’ in Echtenerbrug hebben daartoe besloten.

“De eerste leden betrekken hun energie al van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit is het eigen energiebedrijf van alle noordelijke energiecoöperaties, waarvoor Dorp Centraal als wederverkoper optreedt. De geldstroom terug naar onze dorpen is hiermee op gang gezet”, aldus de bestuursleden Geartsje Witteveen en Guus Verhoef.

“Dorp Centraal wordt een denktank, stimulator, organisator, informatiebron, ontmoetingspunt met betrekking tot duurzame energie en duurzame, sociale projecten. De werkgroep energiebesparing helpt onze leden hun energielasten de baas te blijven en de werkgroep energieopwekking gaat op zoek naar nieuwe energie. Samen werken we aan de leefbaarheid van onze dorpen en aan de overgang van fossiele naar duurzame energie. Energie van Noordelijk Lokaal Duurzaam kan de vergelijking met andere groene energieleveranciers prima aan. Het geld dat bij andere energiebedrijven naar dure reclamecampagnes gaat, vloeit terug naar de dorpen.  Ons motto is dan ook ‘Docht it foar dyn doarp en dysels!’”

De lokale energiecoöperaties werken zonder winstoogmerk en organiseren de klantenwerving met vrijwilligers uit de dorpen. Het initiatief wordt door de gemeente en de Provincie gesteund met een opstartsubsidie.