00 logo 1e positief web01

Eigen regie met lokale energie

Dorp Centraal is de Energie Coöperatie van en voor de inwoners van de buitendorpen van Lemsterland -
Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Bantega, Oosterzee, Follega, Eesterga en de Brekkenpolder.

Samen met andere lokale energiecoöperaties hebben wij van Dorp Centraal onze eigen energieleverancier Energie VanOns. De winst stroomt via Dorp Centraal terug naar het eigen dorp en wordt gebruikt voor duurzame en sociale projecten. De leden van Dorp Centraal kiezen deze projecten zelf.

Samen werken we aan een rijke, duurzame samenleving
in plaats van rijke aandeelhouders!

Doch it foar dyn doarp en dysels!

2301 dorpsmaaltijd Bantega fb

aanmelden tot 8 januari. Meer weten klik hier...