00 logo 1e positief web01

Waar wordt het geld aan besteed?

Als klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam en lid van Dorp Centraal heb je medezeggenschap over de besteding van het Dorpsfonds.

We kunnen zelf projecten opzetten:

1. lokale energie-projecten, zoals b.v.
    - investeren in lokaal opwekken van energie, bijvoorbeeld door het realiseren van collectieve zonne-energieprojecten.
    - leden adviseren m.b.t.  energiebesparing, isolatie, warmtefoto's, EPA-advies, ledenacties – grootinkoop
    - energiekostenmeter te leen voor leden
    - Dorp Centraal Buurkachtteam

warmtebeeld  zonnepanelen

2. sociale projecten, gerelateerd aan bijvoorbeeld:
    - dorpshuis, scholen, schoolbusje, ouderenvervoer, onderhoud AED hartdefibrilator

schoolbus  school
terug