00 logo 1e positief web01

100% GROENE STROOM van NOORDELIJK LOKAAL DUURZAAM en collectieve energieprojecten met de POSTCODEROOS

Algemene Ledenvergadering - 9 november 2016 - Dorpshuis Irene in Follega

KlaasBlijsma Postcoderoos web3We hadden een interessant programma met twee sprekers:

 

Adriaan v.d.Horst van Noordelijk Lokaal Duurzaam
vertelde over dit noordelijk energiebedrijf. Hun missie is:
NLD is onderdeel van een duurzame beweging voor en door de inwoners van Fryslân, Groningen en Drenthe. Wij zijn Coöperatief, Duurzaam, Integer en Transparant.

Wij zijn een coöperatie, wij werken voor onze leden. Mensen die hun energie bij ons kopen en steeds meer energie zelf of collectief opwekken.

Als wij 10000 klanten hebben zijn wij de goedkoopste!

Hij gaf goede redenen om klant bij dit bedrijf te worden:

  • NLD is een eigen bedrijf, heeft geen winstoogmerk, als er meer winst gemaakt wordt gaat het naar de leden en de coöperaties krijgen een wederverkopers vergoeding; 100% lokale groene stroom, 100% CO2 gecompenseerd gas en 100% (Noord) Nederlandse Garantie van Oorsprong (GVO).

Klaas Bijlsma van de energiewerkplaats Fryslân
gaf een presentatie over collectieve zonnedakprojecten, bekend onder de naam postcoderoos.
Zij geven begeleiding aan lokale energiecoöperaties bij het realiseren van zo’n project. Zo kunnen mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen toch meedoen bij het opwekken van duurzame energie en daar ook hun voordeel van hebben.

Als deelnemer liggen de panelen niet op je eigen dat maar elders, en krijg je de energiebelasting van je productie in het postcoderoosproject terug, ofwel verrekend met je energierekening. Dat is financieeel zeer interessant omdat zeker de helft van de kWh prijs energiebelasting is.

Dorp Centraal, onze eigen energiecoöperatie, een korte terugblik:

  • Opgericht in januari, Algemene Leden Vergadering in mei, Huishoudelijk Reglement en Statuten opgesteld
  • reclame gemaakt via krant, Doarpsopmropper, posters, stand, website en facebook
  • bestuur/kerngroep vergaderingen en werkgroepen opgestart
  • 46 leden waarvan 16 aangemeld als klant bij NLD
  • Plannen voor projecten; o.a. zijn we ver gevorderd met subsidies voor een groot energiebesparingsproject
  • maar ….. we kunnen het niet alleen:

Een oproep om mee te doen!

Spreekt bovenstaande u aan? Neem gerust contact op met een bestuurs- of kerngroepslid.

Meer weten? hier alvast het concept verslag van de ALV

KlaasBlijsma Postcoderoos web2